2022 State Championships – Draw

Mixed Pairs – May 9, 10 & 11

Triples – Men & Women – May 12 & 13

Fours – Men & Women – May 14, 15 & 16

Pairs – Men & Women – May 17, 18 & 19

Over 60 Pairs – Men & Women – May 17, 18 & 19

Singles – Men & Women – May 20, 21 & 22